Port facility security officer

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Deze opleiding is onmisbaar wanneer u werkt of wil gaan werken als PFSO in een ISPS-havenfaciliteit. U wordt op de hoogte gebracht van de recentste wetgeving inzake maritieme beveiliging, de principes van security awareness, de methoden van beveiliging in een ISPS-havengebied en zo veel meer. Deze interactieve opleiding stoomt u klaar voor het beoefenen van uw job. 

Programma

 • Kennis van de haven: een inleiding (2u)
 • De belangrijkste regelgeving inzake maritieme beveiliging (8u)
  –  SPS-code
  –  Verordening 725/2004 en richtlijn 65/2005 van het Europees Parlement
  –  Wet op de maritieme beveiliging
  –  Wet inzake private en bijzondere veiligheid
  –  Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s
  –  Internationale regelgeving inzake gevaarlijke goederen 
 • Methoden van inspectie en beveiliging in de haven (6u)
  –  Oefeningen volgens het European Handbook of Maritime Security Exercises and Drills 
  –  Security awareness in een havenomgeving
  –  Gebruik van verschillende security systems
 • Recente criminaliteitsfenomenen (4u)
 • Praktijk van ISPS-Master en Canvas (4u)

Deze opleiding aanvullen met een plaatsbezoek door een expert? Wij bieden u de mogelijkheid om een expert in deze opleiding te raadplegen voor advies op maat van uw bedrijf.

Praktisch

Doelgroep: Deze opleiding richt zich tot iedereen die werd aangesteld als verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van het havenfaciliteitsveiligheidsplan en die de contacten moeten onderhouden met de scheepsveiligheidsbeambten en de overheid. Maar tevens kan deze cursus een toegevoegde waarde betekenen voor iedereen die werkzaam is in deze sector.

Duur: 24 uren (3 lesdagen + 1 examenmoment).

Attest: Attest van Port Facility Security Officer erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Deze opleiding maakt geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!

Offerte aanvragen