Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten

Uw vaardigheden in het schieten nog meer verfijnen: onder begeleiding van twee ervaren trainers leert u werken met een ander wapen.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Deze opleiding dient gevolgd te worden indien de bewakingsagent een overschakeling maakt van wapen.

 

Programma

 • Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen (4u)
 • Schietoefeningen (4u)

 

Praktisch

Doelgroep
Alle bewakingsagenten die hun bewakingsactiviteiten gewapend uitvoeren en dit via een ander wapen verder wensen te zetten.

Aantal uren
8 uren (1 lesdag).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest psychotechnisch onderzoek
 • Een van volgende attesten:
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Beveiligd Vervoer
 • Een van volgende attesten van maximum zes maanden oud:
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Gewapende Opdrachten
  • Attest Schiettest Bewakingsagent
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Aanpassingsopleiding Gewapende Opdrachten
 • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identi catiekaart beschikt

Attest
Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Aanpassingsopleiding Gewapende Opdrachten.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons