Bijscholing gewapende opdrachten

Uw vaardigheden in het schieten regelmatig onderhouden door een korte praktische training. Dankzij de 2 trainers die u begeleiden, krijgt u de kans zich te perfectioneren.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Deze schiettest dient gevolgd te worden om de geldigheid van de identi catiekaart te verlengen. U dient steeds te beschikken over dit attest. Een attest is maximaal zes maanden geldig.

 

Programma

De schiettest bestaat uit een attitude-, vaardigheids- en schiettest. De schutter vuurt maximum 20 patronen af.

 

Praktisch

Doelgroep
Alle bewakingsagenten die de bewakingsactiviteiten gewapenderwijs verder wensen te zetten.

Aantal uren
Een halve lesdag.

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum zes maanden oud
  • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identi􆙩catiekaart beschikt
  • Bewijs dat men maximum zes maanden eerder een “Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Gewapende opdrachten”, een “Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten” of een “Attest schiettest bewakingsagent” bekwam voor een wapen waarvan de aard, het model en het type overeenstemt met het wapen waarop de test betrekking heeft of de test a egt in het kader van het volgen van de opleiding tot het behalen van het “Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Gewapende opdrachten” of het “Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten”

Attest
Attest Schiettest Bewakingsagent.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons