Bijscholingsattest leidinggevend personeel

Een welgekomen opfrissing van de wetgeving met betrekking tot uw functie als leidinggevende in de private veiligheidssector.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Deze opleiding dient gevolgd te worden om de geldigheid van uw identi catiekaart te verlengen en dit tijdens de twee jaar die voorafgaan aan de aanvraag tot vernieuwing van de identi catiekaart. Deze bijscholing omvat geen examen, maar de deelnemers dienen wel verplicht de volledige opleiding bij te wonen.

 

Programma

In deze opleiding krijgen de deelnemers een update over de vernieuwde wetgeving met betrekking tot private veiligheid en haar aanverwante wetgeving.

 

Praktisch

Doelgroep
Alle commercieel vertegenwoordigers en strategisch en operationeel leidinggevenden die de geldigheid van hun identificatiekaart willen verlengen.

Aantal uren
16 uur (2 lesdagen).

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest Psychotechnisch Onderzoek
  • Een van volgende attesten:
    • Bekwaamheidsattest Strategisch Leidinggevende
    • Bekwaamheidsattest Operationeel Leidinggevende
    • Bekwaamheidsattest Commercieel Vertegenwoordiger

Attest
Bijscholingsattest Leidinggevend Personeel.

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons