Strategisch leidinggevende

Perfecte kennis van de wetgeving, beslissingen nemen, strategisch denken, een voorbeeld zijn. De kennis en competenties van een strategisch leidinggevende zijn talrijk en cruciaal voor het goede verloop van zijn verantwoordelijkheden.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze training leert u het wettelijk kader te beheersen waarin u uw verantwoordelijkheden moet uitoefenen. Het doel van dit traject is om u te begeleiden naar strategische reflecties die speciek zijn voor de bewakingssector, zoals de veiligheids, sociale, culturele en ethische context waarin u beslissingen zal moeten nemen.

 

Programma

 • Organisatie van de private en publieke veiligheidssector (12u)
 • Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking (40u)
 • Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen (12u)
 • Toegepaste aansprakelijkheid (8u)
 • Recente criminaliteitsontwikkeling (4u)
 • Veiligheids- en risicoanalyse (8u)
 • Security awareness (8u)
 • Maatschappelijke en culturele vorming (8u)
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (8u)
 • Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen (8u)

Voordeel: Om u voor te bereiden op het examen van Selor, wordt bijkomend een halve dag coaching voorzien (4u).

 

Praktisch

Doelgroep
Het leidinggevend personeel dat:

 • De leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst;
 • Gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst of
 • Gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Aantal uren
116 uren (19 lesdagen + 4 uren coaching + 3 examenmomenten)

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat

Locatie
In het kader van de module “Maatschappelijke en Culturele vorming” voorzien wij een bezoek aan het museum van de Kazerne Dossin in Mechelen.

Attest
Bekwaamheidsattest Strategisch leidinggevende.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons