De wettelijke opleidingen van Securitas

Securitas Training is sinds 1991 erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken als trainingsschool voor het organiseren van opleidingen in het kader van de bewakingssector. Via deze opleidingen verwerven de cursisten de nodige kennis en competenties om op een correcte en professionele wijze hun opdrachten als bewakingsagent uit te oefenen. De deelnemers die slagen, ontvangen de nodige bekwaamheidsattesten.  Deze diploma's stellen hen in regel met de wettelijke bepalingen en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

De nieuwe wet is van kracht, maar welke impact heeft dat op uw job? Securitas Academy biedt u de verschillende mogelijkheden om u en uw personeel op te leiden en te informeren.

Algemene opleidingen

Vóór 1 juni 2018 dienen leidinggevenden omgeschoold te worden en uitvoerend personeel geïnformeerd te worden.

  • Nieuw: E-learning
  • Informatiesessie (4u)
Uitvoerend personeel

Vóór 1 juni 2018 dient uitvoerend personeel geïnformeerd te worden.

  • Omscholing niet DIR01/02 (8u)
  • Bijscholing bewakingsagent met inbegrip van omscholing (8u)
Leidinggevend personeel

Vóór 1 juni 2018 dienen leidinggevenden omgeschoold te worden.

  • Omscholing DIR 01/02 (8u)
  • Omscholing mét bijscholing DIR 01/02 (16u)

Inschrijvingsformulieren

Algemene opleiding 4u

Uitvoerend personeel: omscholing 8u - Bijscholing 8u

Leidinggevend personeel: omscholing 8u - Bijscholing 16u

Hier vindt u een klaar en duidelijk overzicht. Wie volgt welke opleiding?