Skip to main content

Verzekeringen

Securitas NV (KBO n° 0427.388.334), Securitas Alert Services (KBO n° 0461.363.870), Securitas Events BV (KBO n° 0471.875.997), Securitas Transport Aviation Security NV (KBO n° 0450.135.428), Securitas Transport Aviation Security Wallonia NV (KBO n° 0832.233.076) en Securitas Luxembourg SA (RCSL n° B 129.485), zijn verzekerd tegen lichamelijke of materiëleschade die voortvloeien uit de uitoefening van hun activiteiten inzake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot XL Insurance Company SE, De Boelelaan 28, 1083HJ, Amsterdam - Nederland. Het polisnummer is SE00000429LI23A.