Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

In dit intensief traject leert u de dagelijkse taken van een bewakingsagent uitvoeren volgens het wettelijk kader. De theorie wordt aangevuld met heel wat praktijk.

Formations Academy Securitas Belgium

Duik in de wereld van de private bewaking! In dit intensief traject leer je de dagelijkse taken van een bewakingsagent uitvoeren volgens het wettelijk kader. De theorie wordt aangevuld met heel wat praktijk. Na deze opleiding bekomt u het attest “Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent”.

 

Programma

BLOK 1 – 36u

 • Organisatie van de bewakingssector (4u)
 • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24u)
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8u)

Optioneel: Om u voor te bereiden op het examen van Selor, bieden wij de mogelijkheid om een extra dag coaching te volgen.

 

Klik hier voor meer info en opleidingsdata.

 

BLOK 2 – 103u

 • Communicatievaardigheden (12u)
 • Conflicthantering (12u)
 • Maatschappelijke en culturele vorming (12u)
 • Observatie, risico-inschatting en rapportering (12u)
 • Ontwijkingstechnieken (12u)
 • Gepast reageren bij crisissituaties (8u)
 • Bedrijfseerstehulpverlener (15u)
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8u)
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4u)
 • Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken (8u)

 

Klik hier voor meer info en opleidingsdata.


Praktisch

 • Doelgroep
  • Alle personen die aan de slag willen als bewakingsagent
 • Aantal uren
  • 139 uren (19 lesdagen + 4 examenmomenten)
 • Toelatingsvoorwaarden
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Klik op onderstaande link om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons