Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

Deze opleiding is verplicht om het beroep van bewakingsagent te kunnen uitoefenen. Na het succesvol beëindigen van deze opleiding ontvangen de deelnemers het ‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’.

Doelgroep

Alle kandidaat bewakingsagenten.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding verwerven de deelnemers kennis over debewakingssector en de activiteiten, en oefenen zij vaardigheden en technieken uit die eigen zijn aan de functie als bewakingsagent.

Opleidingsinhoud

BLOK 1, bestaat uit 30 lesuren:

 • Organisatie van de bewakingssector en hun activiteiten
 • Studie van de regelgeving m.b.t. de bewaking en grondige studie van de rechten en de verplichtingen van de bewakingsagent
 • Toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen

BLOK 2, bestaat uit 97 lesuren:

 • Communicatietechnieken
 • Analoge en digitale communicatie
 • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
 • Observatie en rapportering
 • Psychologische conflicthantering
 • Fysieke ontwijkingstechnieken
 • Gepast reageren bij brand, bomalarm en rampen
 • Bedrijfseerstehulpverlener
 • Sociale verhoudingen in de bewakingssector

Optioneel: Mogelijkheid om deel te nemen aan een extra dag ‘coaching’ van 8 uren, ter voorbereiding op het examen van Selor.

Praktisch

 

Duur & planning  127 uren – 18 lesdagen + 3 examenmomenten 
Toelatingsvoorwaarden*
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum 6 maanden oud
 • Attest Psychotechnisch onderzoek
Attest Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

 

* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006. Elke kandidaat bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoek ondergaan. Indien hij dit onderzoek met succes beëindigt, verkrijgt hij een “attest psychotechnisch onderzoek”. Dit attest geldt voor het geheel van zijn verdere loopbaan. Inschrijven voor het psychotechnisch onderzoek kan bij een erkend opleidingsinstituut, zoals Securitas Training NV.

Planning

Opleiding

Datum

Taalrol/Locatie

Opleiding

Datum

Taalrol/Locatie

      Blok2 28/01/2019-18/02/2019 NL - Zellik
Blok1 01/02/2019-13/02/2019 NL - Zellik Blok2 18/02/2019-11/03/2019 NL - Zellik
Blok1 01/03/2019-13/03/2019 NL - Zellik Blok2 18/03/2019-08/04/2019 NL - Zellik
Blok1 05/04/2019-17/04/2019 NL - Zellik Blok2 23/04/2019-16/05/2016 NL - Zellik
Blok1 18/01/2019-30/01/2019 FR - Zellik Blok2 04/02/2019-25/02/2019 FR - Zellik
Blok1 08/02/2019-20/02/2019 FR - Zellik Blok2 25/02/2019-18/03/2019 FR - Zellik
Blok1 08/03/2019-20/03/2019 FR - Zellik Blok2 25/03/2019-15/04/2019 FR - Zellik
Blok1 12/04/2019-25/04/2019 FR - Zellik Blok2 29/04/2019-20/05/2019 FR - Zellik

 

Als u zich wenst in te schrijven download dan hier het inschrijvingsformulier

 

Mocht u echter nog vragen hebben betreffende de opleiding in het algemeen, vul dan onderstaande contact formulier in.