Skip to main content

Oplossingen voor havenfaciliteiten

Als erkende beveiligingsorganisatie verhoogt Securitas de security awareness van jouw havenfaciliteit dankzij ISPS-advies en training.

De fysieke en digitale risico’s in havens zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Om rekening te houden met de criminaliteitsfenomenen van vandaag, werd de maritieme beveiligingswetgeving* aangepast. Als erkende beveiligingsorganisatie (RSO) ondersteunt en begeleidt Securitas uw havenfaciliteit in het naleven van deze wetgeving via gecertificeerde opleidingen, advies en consultancy. Met één doel voor ogen: een veiligere havenomgeving.

Als ISPS-havenfaciliteit bent u verplicht om te voldoen aan de nieuwe wetswijziging betreffende de maritieme beveiliging*. Om sancties te vermijden en de security awareness te verhogen is voldoende tijd en een diepgaande kennis van de ISPS-code onmisbaar.

* 13 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging

Havenfaciliteiten moeten vandaag rekening houden met enkele uitdagingen:

 • Opleiden van medewerkers en het verhogen van hun security awareness;
 • Opmaken van het Port Facility Security Plan (PFSP) op basis van de veiligheidsbeoordeling (PFSA);
 • Uitvoeren van de taken van (Deputy) Port Facility Security Officer (PFSO).

Securitas is gecertificeerd als RSO en beschikt over jarenlange ervaring en expertise in havenbeveiliging. Als betrouwbare partner ontzorgen we tal van havenfaciliteiten en verhogen we hun security awareness in lijn met de laatste wetgeving.

Opleidingen & certificatie
 • PFSO opleiding.
 • PFSO refresher.
 • Security awareness in havenomgeving.
Advies & ISPS expertise
 • Veiligheidsbeoordeling (PFSA) van een havenfaciliteit opstellen en/of uitvoeren in opdracht van het LCMB.
 • Beveiligingsplan (PFSP) van een havenfaciliteit opstellen.
 • Uitvoeren van ISPS-audits en in kaart brengen van de zwakke plekken.
(Deputy) PFSO consulting
 • Ondersteunen van uw huidige PFSO.
 • Volledig overnemen van de taken van (Deputy) PFSO.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van de ISPS-oefeningen.

Dankzij de expertise van Securitas kunt u op uw beide oren slapen. Schakel snel en hou controle over uw budget dankzij een oplossing op maat.

Beschikbaarheid
 • Flexibel: onze experts zijn beschikbaar om in te springen wanneer nodig voor kleine en grote sites.
 • Zowel tijdelijke als permanente ondersteuning.
Gemoedsrust
 • Uw ISPS-zorgen worden volledig overgenomen.
 • U bent in lijn met de ISPS-code.
Budgetcontrole
 • Vermijd sancties voor het niet-naleven van de wetgeving.
 • Kies voor een all-in package of stel een pakket op maat samen.

Oplossingen voor havenfaciliteiten

Download onze brochure

Meer info