Skip to main content

Teleportel

Veilig en klantvriendelijk bezoekers ontvangen door efficiënte technologieën te combineren met ervaren onthaalmedewerkers. Zo bent u klaar voor een betere én bredere dienstverlening.

De intelligente receptie

Mensen veilig en klantvriendelijk ontvangen: een uitdaging voor organisaties die in hun gebouwen veel passage kennen. Zeker in deze economisch woelige tijden waar de wereld er sinds het coronavirus anders uitziet. Bovendien dienen kosten zo laag mogelijk gehouden te worden, terwijl er een bredere dienstverlening verwacht wordt.

Digitaliseringsmogelijkheden laten ook op gebied van het onthaal optimalisatie toe. De combinatie van efficiënte technologie en ervaren onthaalmedewerkers biedt de mogelijkheid om op een kostenefficiënte manier een “visitor journey” te organiseren. Denk bv. aan een uitbreiding van uw openingsuren, een kwalitatieve en eenvormige afhandeling van aangiftes en het efficiënter inzetten van personeel.

Securitas Belgium - Teleportel

Aanpak

Uw bezoekers verdienen een klantvriendelijk onthaal dat hen een goed gevoel geeft. Daarom houden we rekening met het hele traject: van ontvangst en verblijf tot vertrek. We helpen om de verschillende contactmomenten in uw organisatie volledig in kaart te brengen en te optimaliseren waarbij veiligheid, hostmanship & hospitality gesmeerd lopen.

Voordelen

De integratie van beveiligingstechnologieën laat toe om uw onthaal sterk te optimaliseren:

 • Vereenvoudiging van procedures en automatisering van taken
 • Betere inzet van eigen middelen
 • Verhoogde aanwezigheid in daluren en verruiming van de openingsuren
 • Verminderen van wacht- en doorlooptijden
 • Verhoogde interactie met bezoekers Beter zicht op alle aanwezigen
 • Rijkere data voor aanvullende inzichten om processen bij te sturen
 • Sterkere beveiliging van bezoekers en medewerkers.

In combinatie met operationele en tactische ondersteuning van Securitas wordt uw onthaal een innovatieve en intelligente ontmoetingsplek: het perfecte startpunt voor een aangename professionele ontvangst die perfect aansluit bij uw bedrijfsidentiteit.

4 stappen om de uitdagingen in  uw onthaalproces aan te pakken

1. Audit & assesment

In samenspraak worden alle uitdagingen, waar u als organisatie nu en in de nabije toekomst voor staat, in kaart gebracht. Hierbij bekijken we niet alleen de de gehele 
“customer journey” en de procesflow (van registratie tot vertrek), maar nemen we ook nieuwe dynamieken (mobiliteit, veiligheid, databeheer en -gebruik, enz.) die een impact kunnen hebben onder de loep nemen.

2. Design

We tekenen de nieuwe onthaal-, verwelkomings- en dito informatiestromen uit en vertalen dit in een geïntegreerde en veilige infrastructuur waarbij technologie en menselijke toegevoegde waarde hand in hand gaan.

3. Implement

We helpen uw organisatie om een veilige doorstroming te implementeren en toekomstgerichte oplossingen te leveren met de juiste combinatie van systemen en diensten. 

4. Maintain & optimize

Met “remote reception” of virtuele kiosken en overkoepelende beveiligingsdiensten krijgt uw organisatie de ruimte om te focussen op haar kerntaken. Ondertussen zorgen we ervoor dat alle technologieën volledig up-to-date blijven en kan er, indien nodig, snel geschakeld worden. Bovendien is deze dienst schaalbaar: u kunt makkelijk uitbreiden of inkrimpen naargelang de noden van uw organisatie.

Nationaal Raamcontract voor Politiediensten

Het Nationaal Raamcontract voor Politiediensten biedt lokale politiezones en de Federale Politiediensten een exclusief pakket aan beveiligingsoplossingen aan. Politiediensten kunnen zónder uitgebreide procedures of openbare aanbesteding, individueel gebruik maken van dit raamcontract. Voordelen als lid van de geïntegreerde politie:

 • Flexibel, op maat, en “op aanvraag”
 • Geen nood aan lastenboek
 • Grote diversiteit in oplossingen
 • Concurrentiële prijzen
 • 1 centraal aanspreekpunt.
Meer info
Securitas Belgium Contact
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Door het invullen van uw contactgegevens gaat u ermee akkoord dat Securitas contact met u opneemt om u te helpen bij het vinden van geschikte beveiligingsoplossingen. Privacyverklaring.

Een fout is opgetreden tijdens het ophalen van captcha-afbeelding