Skip to main content

Fire & safety

Veiligheid is een voorwaarde om goed te functioneren – zeker in het bedrijfsleven en de industrie. Securitas biedt een ruim portfolio veiligheidsoplossingen om uw medewerkers en activiteiten te beschermen.

Zet in op brandpreventie

Securitas helpt u via brandpreventie om incidenten te voorkomen. Zo voeren we brandpreventieonderzoek uit en stellen we brandrisicoanalyses op. We ondersteunen u bij evacuatieoefeningen en -plannen, net zoals voor de opmaak van een brandpreventiedossier, interventie- en noodplannen.

First Aid-medewerkers: professionele bijstand

Events, manifestaties of andere gelegenheden waarbij massa’s mensen samenkomen? Vertrouw op de First Aid-hulpverleners van Securitas voor snel en efficiënt optreden in noodsituaties. Onze gebrevetteerde medewerkers verlenen niet alleen eerste hulp: ze zijn breed opgeleid om de algemene veiligheid te verhogen.

Veiligheidswacht: verminder explosiegevaar

Bent u actief in een risicovolle industrietak of werkt u met gevaarlijke stoffen of gassen? Sinds de overname van SIS, waarborgt Securitas totaaloplossingen in brand- en veiligheidswachten. Ze voeren preventieve controles uit volgens strikte richtlijnen, om zo explosiegevaar te voorkomen.

Brand- en tankwacht

Petrochemie, energie, farmacie, … talloze sectoren hebben baat bij brand- en tankwachten die toezicht houden op gevaarlijke stoffen in risicovolle omgevingen, en ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. U zet ze bovendien flexibel in: op vaste basis of voor periodieke opdrachten.

Gasanalist

Om explosiegevaar te voorkomen, waarborgt een gasanalist van Securitas de veiligheid. De gasanalist houdt continu toezicht, detecteert gevaren, en voert zuurstof-, explosie- en toxiciteitsmetingen uit, vanzelfsprekend met respect voor de regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Op verzoek combineren ze die taak met andere functies zoals veiligheidsagent, brand- en tankwacht.

Securitas Belgium PME KMO's

5 voordelen Fire & Safety-oplossingen van Securitas

  • U schakelt ons flexibel in naargelang uw noden.
  • U geniet veiligheid en continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten.
  • Uw bedrijfsactiviteiten verlopen conform de strikte regelgeving.
  • U krijgt professionele bijstand van speciaal opgeleide medewerkers.
  • U rekent op een brede waaier diensten, van brandpreventiedossier en evacuatieoefening tot interventie.

Dit formulier is niet beschikbaar.

Om het formulier weer te geven, moet u doelgroepgerichte cookies accepteren.

Om uw cookie-voorkeuren te wijzigen: