Fire & safety

Veiligheid is een voorwaarde om goed te functioneren – zeker in het bedrijfsleven en de industrie. Securitas biedt een ruim portfolio veiligheidsoplossingen om uw medewerkers en activiteiten te beschermen.

Entreprises et autorites Securitas Belgium

Zet in op brandpreventie

Securitas helpt u via brandpreventie om incidenten te voorkomen. Zo voeren we brandpreventieonderzoek uit en stellen we brandrisicoanalyses op. We ondersteunen u bij evacuatieoefeningen en -plannen, net zoals voor de opmaak van een brandpreventiedossier, interventie- en noodplannen.

First Aid-medewerkers: professionele bijstand

Events, manifestaties of andere gelegenheden waarbij massa’s mensen samenkomen? Vertrouw op de First Aid-hulpverleners van Securitas voor snel en efficiënt optreden in noodsituaties. Onze gebrevetteerde medewerkers verlenen niet alleen eerste hulp: ze zijn breed opgeleid om de algemene veiligheid te verhogen.

Veiligheidswacht: verminder explosiegevaar

Bent u actief in een risicovolle industrietak of werkt u met gevaarlijke stoffen of gassen? Sinds de overname van SIS, waarborgt Securitas totaaloplossingen in brand- en veiligheidswachten. Ze voeren preventieve controles uit volgens strikte richtlijnen, om zo explosiegevaar te voorkomen.

Brand- en tankwacht

Petrochemie, energie, farmacie, … talloze sectoren hebben baat bij brand- en tankwachten die toezicht houden op gevaarlijke stoffen in risicovolle omgevingen, en ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. U zet ze bovendien flexibel in: op vaste basis of voor periodieke opdrachten.

Gasanalist

Om explosiegevaar te voorkomen, waarborgt een gasanalist van Securitas de veiligheid. De gasanalist houdt continu toezicht, detecteert gevaren, en voert zuurstof-, explosie- en toxiciteitsmetingen uit, vanzelfsprekend met respect voor de regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Op verzoek combineren ze die taak met andere functies zoals veiligheidsagent, brand- en tankwacht.

Entreprises et autorites Securitas Belgium

5 voordelen Fire & Safety-oplossingen van Securitas

  • U schakelt ons flexibel in naargelang uw noden.
  • U geniet veiligheid en continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten.
  • Uw bedrijfsactiviteiten verlopen conform de strikte regelgeving.
  • U krijgt professionele bijstand van speciaal opgeleide medewerkers.
  • U rekent op een brede waaier diensten, van brandpreventiedossier en evacuatieoefening tot interventie.
Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Klik op onderstaande link om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons