Leidinggevend personeel - Type B

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding bestemd voor personeel uit de bewakingssector dat gezag uitoefent over bewakingsagenten.

Doelgroep

Leidinggevenden die gezag uitoefenen over meer dan 15 bewakingsagenten zonder de verantwoordelijkheden zoals omschreven onder de opleiding van Type A.
 

Doelstelling

In deze opleiding krijgen de deelnemers zowel een wettelijk kader mee als vaardigheden op vlak van bewaking en beveiliging in een bedrijfscontext. 

Opleidingsinhoud

  • Organisatie van de bewakingssector
  • Studie regelgeving met betrekking tot de bewaking
  • Grondrechten en veiligheid
  • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
  • Toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken
  • Integriteit en beroepsethiek Praktisch Leidinggevend personeel Type B

Praktisch

 

Duur & planning 52 uren – 6,5 lesdagen, 2 examenmomenten
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum 6 maanden oud
Optioneel Optionele sessie ‘Coaching’ ter voorbereiding op het Selor-examen (1 dag van 8u)
Attest Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B

 

* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006

 Planning

Opleiding Datum Taal Locatie
Operationeel Leidinggevende 11/03/2019-16/05/2019 Frans Zellik
Operationeel Leidinggevende 13/03/2019-17/05/2019 Nederlands Zellik

 

Info en inschrijving