Skip to main content

5 tips voor een vlotte shutdown

Een shutdown, ook wel eens een ‘turnaround’ of ‘stilstand’ genoemd, is de term die gebruikt wordt wanneer een bedrijf zijn productieproces stillegt om noodzakelijke onderhoudswerken of andere werkzaamheden uit te voeren.

Denk maar aan een petrochemische site waar alle machines en gebouwen een jaarlijkse controle en onderhoud nodig hebben. Of een koekjesfabriek die volledig wordt stilgelegd om herstelwerken uit te voeren aan de productiemachines. Filip Mangelschots, Safety expert bij Securitas, geeft enkele tips voor een efficiënt en veilig verloop van een shutdown.

Het meest kostbare element van een shutdown is zonder twijfel … tijd. Op een minimale tijdspanne moeten er een maximaal aantal werken uitgevoerd worden. “Ik vergelijk het soms met een festival,” zegt Filip Mangelshots, Safety Expert bij Securitas, “tijdens een shutdown kunnen er honderden mensen van verschillende aannemers aan het werk zijn op dezelfde site. Het is dus van uitermate belang dat een dergelijke onderneming veilig en gestroomlijnd verloopt.”

1. Begin op tijd aan je planning

Ondanks het feit dat een shutdown best zo snel mogelijk afgerond is, gaat er wel een lange voorbereiding aan vooraf. Met een duidelijke planning is de kans het grootst dat alles vlot verloopt.

Filip: “Lijst alle interne en externe stakeholders op en betrek ze vanaf de start van je voorbereidingsproces. Definieer hun rollen en verantwoordelijkheden. Wacht niet te lang om offertes aan te vragen en materialen te bestellen. Hoe gedetailleerder de offerte-aanvraag, hoe meer tijd je bespaart. Zorg ervoor dat alle tools, onderdelen, materialen en mensen op tijd aankomen en ingepland staan.”

2. Verwacht het onverwachte

Zelfs met de beste planning bestaat de kans dat er zich onverwachte zaken voordoen.

Filip: “Hou er rekening mee dat je plannen en prioriteiten zal moeten bijsturen. Flexibiliteit is enorm belangrijk, selecteer je team en partners op basis van dit criterium.”

3. Registreer en evalueer

Het hele productieproces ligt stil, een ideaal moment dus om een grondige analyse te maken. Denk nu al aan je volgende shutdown. De dagen en weken voor en tijdens de shutdown kan het er wel eens hectisch aan toe gaan. Men vergeet daarom wel eens om alles goed te registreren en te noteren.

Filip: “Zet de voorbereidingsvergaderingen en gemaakte afspraken op papier. Maak tijdens de shutdown van de gelegenheid gebruik om na te gaan wat er zich allemaal afspeelt op de site. Neem de tijd om op ‘inspectie’ te gaan: plan toekomstige reparaties in. Registreer de verschillende herstelwerken die werden uitgevoerd, maar ook eventuele incidenten of onverwachte situaties die zich voordoen. Deze nota’s zullen bij de voorbereiding van de volgende shutdown alleen maar van pas komen.”

“Hou er rekening mee dat je plannen en prioriteiten zal moeten bijsturen. Flexibiliteit is enorm belangrijk, selecteer je team en partners op basis van dit criterium.”

– Filip Mangelschots

4. Denk aan het materiaalbeheer

Tijdens een shutdown wordt veel materiaal gebruikt en verbruikt. Het is verstandig dit goed te organiseren om onnodige kosten te vermijden.

Filip: “Je kan het materiaal bijvoorbeeld centraliseren in één ruimte op het terrein. Voorzie zeker ook de nodige personen en processen om dit materiaal te beheren. En denk daarbij ook aan het milieu!”

5. Zet veiligheid centraal

Beschouw de veiligheid van alle medewerkers als een absolute prioriteit.

Filip: “Betrek je Safety-partner vanaf de start van de voorbereidingen. Veiligheid moet als een prioriteit gezien worden tijdens elke fase van je shutdownproces. Denk aan het nodige veiligheidsmateriaal, de EHBOpost, brandblussers, vergunningen, vluchtwegen, ventilatie, het inlassen van rustpauzes voor medewerkers, enz. Een preventieve en proactieve aanpak is cruciaal om incidenten te vermijden.”

Meer informatie?

Enkele nuttige links: