Skip to main content

5G-Seacurity: Innovatieve bescherming van windmolenparken op zee

Securitas, Citymesh, Phoenix AI, Dotocean en FOD Mobiliteit sloegen de handen in elkaar en presenteren 5G-Seacurity, een innovatieve aanpak voor de beveiliging van offshore infrastructuur. Die beveiliging staat alsmaar hoger op de politieke agenda: vorige maand nog sloten België en vijf andere landen die aan de Noordzee liggen een veiligheidspact af dat een betere bescherming van cruciale offshore-infrastructuur beoogt. De risico's van doelbewuste sabotage op zee kunnen niet alleen een impact hebben op onze energievoorziening, maar dreigen ook de economische en maatschappelijke stabiliteit in gevaar te brengen.

Offshore windmolenparken, die cruciaal zijn voor onze energievoorziening, bevinden zich vaak in afgelegen gebieden die moeilijk te bewaken zijn. Het 5G-Seacurity-project pakt deze uitdaging aan met een nieuw sensornetwerk dat gebruik maakt van de nieuwste 5G-technologie. Dit netwerk bestaat uit een combinatie van stationaire en mobiele radars, camera's en door AI aangedreven autonome voertuigen, en stelt ons in staat om realtime te reageren op dreigingen van schepen en drones.

Centraal in het project staat de implementatie van een 5G-netwerk op de Nobelwind-site, een upgrade van het huidige LTE-netwerk. Dankzij deze technologische upgrade kan men een optimale communicatie garanderen tussen verschillende beveiligingstechnologieën. De sensoren verbonden via dit 5G-netwerk kunnen enorme hoeveelheden data versturen met minimale vertraging en hoge betrouwbaarheid, wat essentieel is voor de onmiddellijke identificatie en reactie op dreigingen.

De integratie van Artificiële Intelligentie (AI) in beveiliging

Een essentieel onderdeel van 5G-Seacurity is de integratie van artificiële intelligentie (AI) in het beveiligingssysteem voor de automatische detectie van indringers. AI wordt vaak opgevat als een “zwarte doos” die wordt geleverd door clouddiensten, wat veiligheidsuitdagingen met zich mee kan brengen. De grote toegevoegde waarde van dit project is dat het deze veiligheidsuitdagingen oplost door gebruik te maken van geavanceerde “on-device” artificiële intelligentie die kan worden ingezet op verafgelegen off-shore infrastructuren, en uitermate geschikt is voor industrieel gebruik. Op deze manier verlegt het consortium de grenzen van de huidige technologie dankzij de best mogelijke AI-algoritmen.

De AI-algoritmen analyseren de enorme datastromen van het 5G-sensornetwerk, waardoor potentiële dreigingen bliksemsnel worden geïdentificeerd. Deze worden doorgestuurd naar het Security Operations Center (SOC), waar gespecialiseerde teams de situatie beoordelen en actie kunnen ondernemen. Het SOC dient als cockpit van de hele beveiligingsoperatie, waar alle data nauwkeurig geanalyseerd wordt en de aansturing van Unmanned Surface Vehicles (USV's) en Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) gecoördineerd wordt. Dit alles gebeurt op afstand, via het robuuste 5G-netwerk dat een snelle en effectieve reactie op elke dreiging garandeert.

Het vermogen om offshore te kunnen vliegen met drones (UAV’s) en vanop afstand autonome vaartuigen aan te sturen, is een belangrijke stap vooruit in de manier waarop we beveiligingstechnologie inzetten voor de bescherming van cruciale offshore-infrastructuur. Op die manier dragen Securitas en haar projectpartners bij aan de stabiliteit en veiligheid die nodig zijn voor een duurzame toekomst.