Skip to main content

“Dankzij technologie kunnen onze agenten vlotter en efficiënter hun werk uitvoeren.”

De digitalisering van de maatschappij evolueert razendsnel. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor de beveiligingssector. Securitas, met vestigingen in 47 landen en 355.000 medewerkers, streeft naar een integrale dienstverlening om de klanten volledig te ontzorgen op vlak van beveiligingsdiensten. ‘Remote security’ wordt meer en meer de kern van de beveiliging en gaat hand in hand met de traditionele ‘mannen in uniform’.

“Securitas België neemt het voortouw in de digitale transformatie. We beschikken over een stevig technologisch fundament om bewaking vanop afstand uit te bouwen. De technologie staat ten dienste van ons personeel, waardoor zij hun werk vlotter en efficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen we nog meer veiligheid garanderen voor onze klanten, vertelt Frank Lambrigts, ex-CEO van Securitas België.

Er wordt veel gesproken over ‘remote security’. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?

“Om de veiligheid van mensen, terreinen en gebouwen te verzekeren, spelen onze meldkameroperatoren in het Securitas Operations Center (SOC) in Neder-over-Heembeek een cruciale rol. Dankzij een juiste combinatie van alarmsystemen, slimme camera’s en een connectie met onze meldkamer, worden alle alarmsignalen 24/7 opgevolgd om een maximale veiligheid te verzekeren. Denk aan nauwkeurige geolocalisatie, toegangscontrole op afstand via bewakingsbeelden, track & trace systemen, kentekenregistratie enzovoort. Is er een inbraak of een indringer? Is er een alarm afgegaan? Is een bewakingscamera niet in orde? Dan sturen onze meldkameroperatoren onmiddellijk de dichtstbijzijnde mobiele patrouille ter plaatse om een controleronde uit te voeren. Indien nodig worden de hulpdiensten, de politie of de brandweer ingeschakeld.”

“Neem als voorbeeld een logistiek bedrijf. Dat kan ’s nachts volledig met ‘remote security’ werken zodat er geen nachtwaker meer aanwezig hoeft te zijn. Als er een afwijkende beweging, geluid of handeling gedetecteerd wordt op de bedrijfssite, wordt dit proactief gemeld in ons centraal controlepunt en vindt er een gerichte interventie plaats, fysiek of door middel van een speaker.”

Gaat de digitalisering van de beveiligingssector ten koste van arbeidsplaatsen?

“Nee, want mensen zijn en blijven de basis van onze business. Je kan mensen niet zomaar vervangen door technologie. Technologie is wél een cruciale pijler om bepaalde taken te automatiseren en te verbeteren, en we kunnen vandaag niet meer zonder. Maar we hebben nog geen enkele bewakingsagent moeten ontslaan omdat een machine zijn werk overneemt. Integendeel, technologie zorgt ervoor dat onze mensen efficiënter kunnen werken. De mix van technologie en menselijke interventies creëert een extra veilige werkomgeving. De focus verschuift wel van het preventieve naar het reactieve werk. Onze mensen moeten niet altijd on-site zijn maar doen meer vanop afstand en grijpen pas in wanneer het nodig is. We zullen dus meer mensen aantrekken met een technisch profiel en ervaring in digitale technieken.”

“We hebben nog geen enkele bewakingsagent moeten ontslaan omdat een machine zijn werk overneemt. Integendeel, technologie zorgt ervoor dat onze mensen efficiënter kunnen werken.” – Frank Lambrigts

Na een succesvolle carrière bij Securitas in verschillende functies werd u CEO van Securitas België in mei 2020. Wat zijn uw ambities en verwachtingen voor de toekomst?

“Mijn hoofdopdracht is het verder doorvoeren van de digitalisering bij onze klanten. Ik zet ook sterk in op ‘cybersecurity’. Dit is ‘booming’ en het belang ervan zal de komende jaren enkel maar toenemen, waardoor organisaties genoodzaakt zijn hun digitale veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Op menselijk vlak streef ik naar het uitbouwen van een uitmuntende ‘people’ cultuur. We zijn een bedrijf met veel menselijke waarden – daar zitten onze Zweedse roots zeker voor iets tussen. Elk jaar komen er enkele honderden nieuwe mensen bij en we investeren sterk in opleidingen en bijscholingen voor elk van hen. Ik wil dat het aangenaam is om bij ons te werken en dat onze mensen fier zijn op hun job bij Securitas.”

Bron: Le Zoute Magazine