Skip to main content

Hoe je de fysieke én digitale deur goed op slot houdt

Als marktleider en een innovatieve voortrekker binnen de beveiligingssector, heeft Securitas via de combinatie van fysieke en digitale beveiliging een unieke positie uitgebouwd. Dubbelinterview met Bart Verhaert en Alessandro Cordaro van Securitas Belgium: “We bieden een totale ontzorging via één aanspreekpunt.”

Geïntegreerde beveiliging, wat betekent dat voor jullie? 

Alessandro Cordaro, ICT & Wireless Presales Manager bij Securitas Belgium: “Securitas staat voor het volledige plaatje. Zo zijn er enerzijds onze bewakingsagenten, die fysiek aanwezig zijn bij onze klanten, en anderzijds onze mobiele teams, die controlerondes doen en op interventie gaan. In onze meldkamer komen alle alarmen en camerabeelden binnen. Het is het kloppend hart van onze operaties. Op basis daarvan kunnen onze operatoren vanop afstand beoordelen of het over een reëel of vals alarm gaat, om vervolgens onze mensen ter plaatse gericht te kunnen ondersteunen. Deze meldkamer is uitgerust met artificiële intelligentie die de alarmen en beelden van onze 60.000 camera’s analyseert en vervolgens enkel de meest relevante toont aan onze operatoren. Zo kunnen zij veel efficiënter werken.” 

Bart Verhaert, Sales Director Securitas Technology bij Securitas Belgium: “Deze meldkamer is dus een soort van commandocentrum waar alle connecties binnenkomen en van waaruit vervolgens alle technische en operationele sturingen gebeuren. Dat kunnen incidenten zijn zoals een diefstal of inbraak, maar net zo goed een brand of technisch probleem. De paniekknoppen van onze bewakers zijn er eveneens rechtstreeks mee geconnecteerd om ook hun veiligheid te vrijwaren.” 

Cordaro: “Dan heb je tot slot ook de pure technologiecomponent. Die bestaat uit vaste en mobiele camera’s, maar ook uit diverse sensoren zoals geluids- en bewegingssensoren, gas- en branddetectie. Al deze data worden verzameld in de Securitas Cloud, waar we deze verwerken, verrijken en via artificiële intelligentie omvormen tot bruikbare informatie waarmee we de bewakings- en veiligheidsdiensten audiovisueel kunnen ondersteunen. Dat gebeurt allemaal volgens de regels van de kunst én de geldende privacywetgeving.”

We werken vandaag al sterk mee aan de slimme steden en gebouwen van de toekomst.

Wat zijn voor jullie de gamechangers voor de toekomst? 

Verhaert: “Dankzij de snelle ontwikkeling van 5G en fiber kunnen de beelden van camera’s nu rechtstreeks naar slimme platformen worden doorgezonden en is ook de kwaliteit van de beelden enorm verbeterd. Daarop kan dan artificiële intelligentie worden toegepast om tot een lerend geheel te komen. Zo kan meteen ook veel beter het verschil worden gemaakt tussen een echt incident en een vals alarm.”

Cordaro: “Naast het installeren van bijvoorbeeld een camera kunnen wij meteen ook de nodige connectiviteit, ICT-expertise en slimme platformen aanbieden. Daarom werken we vandaag al sterk mee aan de slimme steden en gebouwen van de toekomst. Zopas presenteerden we ons 5G-proefproject in het kader van een subsidietraject onder leiding van minister Petra de Sutter. Samen met Robovision en Orange Belgium kunnen we onveilige situaties sneller capteren.” 

Hoe dragen naast die interne innovatiekracht ook overnames bij aan jullie leiderspositie? 

Verhaert: “Securitas stond altijd al heel sterk op vlak van connectiviteit en platformen. Met de overname van STANLEY Security in 2022 vergroten we ook onze installatiecapaciteit omdat we hiermee nu heel wat waardevol talent in huis hebben, denk maar aan ingenieurs en techniekers. Zo versterken we onze positie als een expert in geïntegreerde beveiligingsoplossingen onder de noemer Securitas Technology. Waar je vroeger tal van kleine, interne meldkamers had, merken we dat alsmaar meer bedrijven en organisaties ervoor kiezen om voor hun sterk beveiligde sites een beroep te doen op een centrale meldkamer zoals die van Securitas. Zo doen drie van de vier Belgische grootbanken een beroep op ons. Ook onze acquisitie van NIT Technologies, de voormalige meldkamer van BNP Paribas Fortis, kadert hierin.” 

De meldkamer is uitgerust met artificiële intelligentie die de alarmen en beelden van 60.000 camera’s analyseert en vervolgens enkel de meest relevante toont aan de operatoren. Zo kunnen zij veel efficiënter werken. 

Waarom is het cruciaal dat jullie ook over expertise beschikken inzake cyberbeveiliging? 

Cordaro: “Een inbreker tracht vandaag vaak eerst om via hacking je beveiligingssysteem buiten werking te stellen, alvorens fysiek binnen te dringen. Daarom is het cruciaal om een bijkomende cybersecuritylaag te voorzien.” 

Verhaert: “Zo bieden we een totale ontzorging via één aanspreekpunt. Onze klanten weten dat wij dus zowel de fysieke als de digitale deur beveiligen.”

Bron: Trends, Joris Hendrickx, maart 2023