Skip to main content

Van spotchecks tot inspectierondes

Elke dag zijn er 120 mobiele agenten van Securitas op patrouille in heel België. Daarmee heeft de bewakingsspecialist het meest fijnmazige netwerk van de markt én hebben ze de snelste interventietijden, zowel ’s nachts als overdag. Frank Bouchet, Area Director en expert Mobile bij Securitas, legt uit hoe ze hierin slagen.

“De meeste agenten van onze mobiele patrouille werken ’s nachts”, vertelt Bouchet. “Ze beginnen ’s avonds aan hun ronde en gaan langs bij 40 klanten of meer. Ze voeren openings- en sluitingsrondes uit, inspecteren de binnen- en buitenomgeving van bedrijven of staan in voor de tassencontrole aan de uitgangspoorten. Vaak gaan ze op één nacht verschillende keren bij eenzelfde klant langs. Dat betekent dat een bewakingsagent tijdens zijn shift heel veel rondes uitvoert.

Het gaat meestal om korte passages, zogenaamde spotchecks, bij kleinere bedrijven die zelf geen eigen beveiligingspersoneel in dienst hebben. Soms doen ze echter ook inspectierondes bij particulieren en grotere bedrijven.

Interventies na een alarm

Naast de geplande spotchecks voeren de mobiele agenten ook interventies na een alarm uit. Het kan hierbij gaan om brand- of inbraakalarmen, technische alarmen, paniekalarmen, sabotagealarmen, … Daarbij komt een melding binnen in de meldkamer waarbij de operator de procedures doorloopt. Eén van die mogelijke procedures is het uitsturen van een bewakingsagent.

“Van zodra een mobiele agent zo’n interventieoproep ontvangt, gaat hij onmiddellijk ter plaatse”, vertelt Bouchet. “Zijn voornaamste taak is het uitvoeren van een visuele observatie en de rapportage van de oorzaak en aard van het incident. Als hij braaksporen ontdekt, verwittigt hij meteen de politie en wacht hun aankomst af.” De mobiele patrouille van Securitas zal nooit zelf mogelijke verdachten tegenhouden of achtervolgen. In geval hij een brandhaard aantreft, doet hij wel hetgeen binnen zijn mogelijkheden en restricties ligt om de brand te blussen. Ook dan zal hij de hulpdiensten verwittigen.

“ Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een verhoogd veiligheidsniveau, ook als ze nog geen slachtoffer zijn geweest.”

– Frank Bouchet

Dienstverlening op maat

“De redenen waarom bedrijven bij ons aankloppen, lopen sterk uiteen”, zegt Bouchet. “Soms hebben ze pas een incident meegemaakt en willen ze zich in de toekomst behoeden voor eenzelfde onheil. Steeds meer bedrijven echter zijn op zoek naar een verhoogd veiligheidsniveau, ook als ze nog geen slachtoffer zijn geweest. Onze dienstverlening op maat spreekt aan: snelle interventietijden, onze rapportering met foto’s, ons dienstenpakket waarbij we behalve mobiele en statische bewaking ook technologische oplossingen aanbieden.”

Uiteindelijk draait het allemaal om een gevoel van veiligheid. Zo wordt de mobiele patrouille van Securitas ook ingezet om personeel van een winkel of bedrijf na sluitingstijd te escorteren naar een afgelegen parking. Of bedrijven doen een beroep op Securitas voor de uitvoering van uitgangscontroles, bijvoorbeeld om interne diefstallen te vermijden of op te lossen.

“Uiteindelijk is het altijd de klant die, binnen het wettelijk kader, bepaalt wat wij doen”, legt Bouchet uit. “Zo kunnen we één of meerdere keren per nacht een controle uitvoeren, in de week, enkel tijdens het weekend, of op bepaalde dagen. We hebben ook klanten waarvoor we enkel interventies uitvoeren. Daarnaast doen we ook aanbevelingen over hoe de klant zijn veiligheidsprocedures kan verbeteren.”

Het gebeurt meer en meer dat bedrijven zich organiseren in een consortium en gezamenlijk beroep doen op diensten van Securitas. Dat laat de mobiele patrouille toe om op een industrieterrein tegelijk bij verschillende bedrijven controlerondes uit te voeren, en de interventietijden nog te verbeteren.

Veiligheid boven alles

Veiligheid is aandachtspunt nummer één bij Securitas, en dat geldt zeker ook voor hun eigen agenten. Alle wagens zijn uitgerust met een slim systeem dat het rijgedrag van de bestuurder opvolgt. Door het track-and-tracesysteem weet de dispatching precies waar de wagens zich op elk moment bevinden. Bovendien moeten zij om de zoveel tijd een teken van leven geven aan de hand van hun PDA. Deze toestellen zijn ook uitgerust met een noodknop en valalarm.

Snelste interventietijden van de markt

De mobiele patrouille van Securitas bestaat uit een team van 300 medewerkers en 120 voertuigen. Geen enkele concurrent heeft tegelijkertijd zoveel mensen op de baan.

“Het verklaart voor een stuk onze snelle interventietijden, in sommige regio’s ’s nachts gemiddeld 15 minuten ”, zegt Bouchet trots. “We werken elke dag hard om onze procedures en reactiesnelheid nog te optimaliseren.”