Skip to main content

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is beter bekend als de "stille moordenaar", omdat het een kleur- en reukloos gas is. Hierdoor zijn in 2020 in België 29 mensen overleden en honderden vergiftigd geweest. De aanwezigheid van CO is het gevolg van verbranding bij onvoldoende zuurstoftoevoer, waardoor geen kooldioxide (CO2) kan ontstaan.

Huishoudelijke bronnen

Koolmonoxide ontstaat wanneer koolstof houdende brandstoffen zoals hout, olie, steenkool of gas niet volledig verbranden door gebrek aan zuurstof. In huis wordt CO dus geproduceerd door elk toestel dat deze brandstoffen gebruikt, zoals een verwarmingsketel, een open haard, een oven of een fornuis. Deze apparaten produceren wel CO, maar meestal in kleine hoeveelheden. Het is daarom van essentieel belang dat zij goed geïnstalleerd, geventileerd en onderhouden zijn. Een goede afzuiging is dan van essentieel belang.

Andere alledaagse voorwerpen zoals rijdende auto's of sigaretten, produceren dit kleurloze en reukloze gas. Bij een brand komen ook grote hoeveelheden CO vrij.

De symptomen

Wanneer koolmonoxide het lichaam binnendringt, verstoort het de zuurstofstroom in het bloed. Dit kan onomkeerbare schade toebrengen aan het hart, de hersenen en andere vitale organen. Het moeilijkste is de symptomen te identificeren voordat het te laat is, aangezien de tekenen van vergiftiging niet specifiek zijn:

  • Hoofdpijnen
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid of braken
  • Kortademigheid
  • Bewustzijnsverlies

Behandeling

Ga naar de huisarts als je denkt dat je aan een laag koolmonoxideniveau blootgesteld geweest bent., Als je denkt dat de blootstelling hoog of riskant is, ga dan zo snel mogelijk naar de eerste hulp.. Analyse van de symptomen zal uitwijzen of je vergiftigd bent. Een bloedonderzoek zal dit bevestigen en een ziekenhuisopname zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn. In beide gevallen moet jouw huis worden gecontroleerd en veilig worden gemaakt voordat je naar huis gaat.

Preventie

Houd jouw gastoestellen en schoorsteen altijd in goede conditie. Gebruik je toestellen niet voor iets anders dan hun oorspronkelijke doel, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een gasfornuis of oven voor het verwarmen van je huis.. Open de garagepoort indien je jouw auto wil verwarmen voor je instapt. Tenslotte, installeer koolmonoxidemelders in de gang bij de slaapkamers. Als het alarm afgaat na een koolmonoxidedetectie, verlaat dan zo snel mogelijk het huis en bel om hulp.

Wil jij meer informatie over koolmonoxide? Ontdek het volledige dossier van het Antigifcentrum.