Skip to main content

Frequently Asked Questions SOC

Kreeg u zojuist een bericht met één van de volgende boodschappen?

 • Dat uw alarmsysteem geen stroom heeft;
 • dat er een batterij moet vervangen worden;
 • of dat er zich een communicatieprobleem voordoet tussen uw alarmsysteem en de meldkamer?

Geen nood. Hieronder vindt u alvast een aantal stappen die u kan ondernemen om uw alarmsysteem opnieuw operationeel te krijgen.

Heeft het alarmsysteem geen stroom?

De ingebouwde batterij verzekert alvast voor enkele uren de correcte werking van het alarmsysteem.

 1. Check of er zich een algemene stroompanne voordoet in de straat. Check op de website van Fluvius of deze storing reeds gekend is en verwittig indien nodig de Fluvius storingendienst op het nummer + 32 78 35 35 00.
 2. Check je zekeringenkast: er is misschien een zekering gesprongen. Zet de gesprongen zekering weer op ON-modus. Is er een duidelijk probleem met de zekeringen maar krijgt u dit probleem niet zelf opgelost? Neem dan contact op met uw elektricien.
 3. Doet er zich geen algemene stroompanne voor, lijken uw zekeringen volledig in orde en merkt u ook geen andere stroomproblemen op? Neem dan contact op met de installateur van uw alarmsysteem.

Kreeg u een melding van een batterijstoring op het alarmsysteem of op één van de componenten?

 1. Check de handleiding van het alarmsysteem. Hierin zal vermeld staan welk type batterijen u nodig hebt om deze te vervangen alsook de manier waarop u deze kan vervangen. 
 2. Heeft u dit type batterijen niet in uw bezit of heeft u liever hulp bij het vervangen van deze batterijen? Neem dan contact op met de installateur van uw alarmsysteem.

Kreeg u het bericht

 • dat er zich een communicatieprobleem voordoet tussen uw alarmsysteem en de meldkamer;
 • of dat de voorgeprogrammeerde periodieke testsignalen niet meer doorgestuurd worden naar onze meldkamer?

 1. Misschien betreft dit een kortstondige communicatieonderbreking. U kan dat zelf even testen door een alarm te veroorzaken en de meldkamer te contacteren om te controleren of het alarm goed is binnengekomen en de communicatie ondertussen hersteld is.
 2. Merkt u dat er ook problemen zijn met de vaste lijn, televisie of internet? Misschien is er momenteel een algemeen probleem bij uw provider. Algemene problemen bij providers kan u steeds terugvinden op deze website.
 3. Zijn er geen providerproblemen gemeld, dan kan u de modem herstarten (voeding uittrekken, 30 seconden wachten, en de voeding opnieuw insteken). Wacht dan een 10-tal minuten en tracht opnieuw een alarm te veroorzaken en contacteer de meldkamer om te controleren of het alarm ontvangen werd.
 4. Staat er een foutmelding op het klavier? Raadpleeg dan de handleiding van het alarmsysteem voor systeem specifieke stappen die u kan ondernemen.
 5. Is het probleem niet opgelost met deze stappen? Neem dan contact op met de installateur van uw alarmsysteem en vraag voor een dringende technische interventie.