Skip to main content

PASSAnT

PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals.

Probleemstelling

Havens verbinden regio’s en vormen belangrijke economische knooppunten. Belgische en Nederlandse havens genereerden in 2015 een sterke groei van 7,3% in hun toegevoegde waarde (NBB, 2016, Het economische belang van de Belgische havens 2015).

Bovendien vormen de havens binnen de grensregio Vlaanderen - Nederland belangrijke katalysatoren in de ontplooiing van een omvangrijk logistiek groeigebied met vertakking naar logistieke zones, onder meer de regio Kortrijk/Lille, Antwerpen/Brussel/Gent, Moerdijk/Dordrecht en Rotterdam (Notteboom, 2015, Sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland).

Havens bieden een toegangspoort tot een internationaal netwerk van auto-, spoor- en waterwegen en zijn daardoor kwetsbaar voor criminele opportuniteiten zoals ladingdiefstal, mensen-, goederen- en drugssmokkel. Havens, als economische draaischijven, zijn bovendien gevoelig voor geopolitieke gebeurtenissen. De conflicten in het Midden-Oosten en de Brexit stellen havens voor nieuwe veiligheidsuitdagingen. Nederlandse en Vlaamse havens worden geconfronteerd met ladingdiefstallen. 

Nederland kende in 2014 en 2015 684 diefstallen van ladingen (KLPD, 2016, Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2015).

West-Vlaanderen telde 233 diefstallen uit vrachtwagens (Federale Politie, Politiële Criminaliteitsstatistieken d.m.v. Datawarehouse: 20/07/2016).

Tijdens de eerste acht maanden van 2016 werden 5.500 transmigranten opgepakt in de Belgische kustregio (Schriftelijke vraag nr. 1659 van 28/10/2016 Barbara Pas).

De problematiek in Calais zorgt ook voor overlast in de havens van Oostende en Zeebrugge waardoor bijkomende maatregelen zich opdringen (Belga, 10 november 2016: Migranten steeds brutaler: haven Zeebrugge verscherpt controles).

In 2015 werden in Rotterdam in totaal 72 vangsten gedaan met een totaal van 9.316 kg in beslag genomen drugs (Brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake het drugsbeleid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2016).

Bijkomende maatregelen leiden vaak tot tijdsverlies in het logistieke proces. Havens zijn verweven in een concurrentiestrijd, in toenemende mate ook met havens in andere Europese regio’s, om trafieken en de gerelateerde supply chains aan te trekken. Binnen deze concurrentiële omgeving kunnen Vlaamse en Nederlandse havens een belangrijk voordeel halen door betrouwbare veiligheidsmaatregelen te implementeren die minder impact hebben op het logistiek proces.

De overslagterminals voelen de noodzaak om op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen, maar
worden vaak geconfronteerd met de hoge kostprijs van geavanceerde en innovatieve oplossingen.

Hierdoor wordt de intrede van noodzakelijke oplossingen bemoeilijkt. Bestaande veiligheidsoplossingen integreren en uitbreiden met nieuwe toepassingen vraagt vaak een belangrijke financiële inspanning. Dit beperkt de introductie van innovatieve en geavanceerde oplossingen en diensten op de markt. Hieraan zal dit project remediëren door de introductie van betaalbare oplossingen. De economische opportuniteit van het projectvoorstel is dat de veiligheidsoplossingen de laatste tien jaar fundamenteel zijn gewijzigd.

Bewakings- of toezichtsopdrachten evolueren steeds sneller naar integratie van traditionele on-site bewaking door inzet van bewakingsagenten met mobiele bewaking, ondersteund door technologische en elektronische oplossingen (Dormaels & Easton, 2014, Het Innovatiecentrum voor Veiligheid (vzw INNOS) bestaat 2 jaar: enkele reflecties).

Deze shift van traditionele veiligheidsoplossingen (vaak plaatsen van manbewaking) naar innovatieve oplossingen wordt gezien als één van de sectoren met de grootste potentiële groei op het gebied van werkgelegenheid en omzet (CoESS 2013). Door integratie van vernieuwende en hoogwaardige Vlaamse en Nederlandse ontwikkelingen zullen zowel de sterk ontwikkelde haveninfrastructuur en de ontwikkeling van een kennis gedreven economie worden versterkt.

Door combinatie van data mining (uit o.a. sensoren, gegevens van de lading, scheepsdienstregelingen,etc) en geavanceerde cameratoepassing kunnen door herkenning van afwijkende patronen onbevoegde personen, pogingen tot ladingdiefstal, inklimming en smokkel vroegtijdig en automatisch worden gedetecteerd op basis van anomalieën in de data. De samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB’s in dit project speelt in op de vaststelling dat de bestaande kennis binnen onderzoeksinstellingen niet aanwezig is op de markt.

Industrieel onderzoek dat inzet op innovatie van producten.

Om ladingen te beschermen tegen vandalisme, inbraak en smokkel wordt ingezet op de ontwikkeling van geavanceerde zeildoeken.

Een proof of concept van versterkte dekzeilen voor trailers wordt aanmerkelijk verbeterd. Deze toepassing wordt gecombineerd met ‘geprint zeildoek’ waardoor een alarm wordt gegeneerd van zodra een poging tot binnendringen wordt ondernomen.

Perimeter oplossingen (hek- en sluitwerk), zal afhankelijk van het niveau van bescherming dat nodig is, de blootstelling aan risico's (zout-omgeving), en middelen en de bestaande infrastructuur die aanwezig is op diverse sites in havengebieden uniek worden ontworpen. Op deze wijze zal nieuwe kennis en vaardigheden worden opgedaan.

Industrieel onderzoek dat inzet op integratie van oplossingen tot nieuwe diensten.

Deze technologieën en nieuwe materialen die worden ontwikkeld binnen PASSAnT vormen an sich volwaardige veiligheidsoplossingen. De additionele en innovatieve meerwaarde van deze bouwstenen ligt in de ontwikkeling van een arsenaal van goederen en diensten om havens en terminals te beveiligen door integratie van deze toepassingen. Integratie van deze bouwstenen, die worden ontwikkeld binnen het project PASSAnT, zal bijdragen tot nieuwe diensten: er wordt ingezet op slimme connectie en ontsluiting van informatie.

Een snelle reactie wordt mogelijk indien informatie afkomstig van de detectie van anomalieën, intrusiealarmen van de nieuwe dekzeilen of geavanceerd sluit- en hekwerk real-time wordt ontsloten. Tevens zal worden ingezet op de automatisatie om de impact en tijdsverlies van veiligheidsmaatregelen te minimaliseren.

‘Veilige vracht’ waarvan geen signalen van anomalie of intrusie werden ontvangen kunnen bijvoorbeeld een snellere inklaring en veiligheidscontrole ondergaan in havens. Perimeter bewaking doormiddel van hekwerk krijgt een slimme dimensie door anomalie te detecteren in de ruimte voor en achter het hekwerk.

PASSAnT zal een platform creëren waar innovatie en geavanceerde oplossingen worden ontwikkeld, geïntegreerd en uitgezet in het veld. De idee is dat oplossingen die worden gegenereerd binnen dit platform kunnen worden “getailored” naar de context van andere havens, terminals of bij uitbreiding bedrijventerreinen.

Meer informatie over PASSAnT hier.