Skip to main content

Securitas Alarm FAQ

Algemeen

Is de Securitas Alarm App gratis?

Ja, de Securitas Alarm App is gratis en beschikbaar voor alle eindgebruikers die in bezit zijn van een ID-code en pincode.

Wat kan ik met de Securitas Alarm App?

De Securitas Alarm App biedt de volgende mogelijkheden:

  • Raadplegen van de klantgegevens (Adressen, contactgegevens, …)
  • Raadplegen van het logboek (tot max. 10 dagen terug): Het logboek geeft detailinformatie weer over de daadwerkelijke user die het alarm in- of uitgeschakeld heeft
  • Raadplegen van de status van het alarmsysteem (in/uitgeschakeld): dit is enkel van toepassing indien uw systeem dit doorgeeft
  • Raadplegen en wijzigen van de contactpersonen (gegevens, tijdelijke beschikbaarheid en volgorde)
  • Aanpassen van roostertijden, ook na 23:59 (bijvoorbeeld bij overwerk)
  • (Opgelet: eventuele aanpassingen voor onze patrouille of procedures worden niet automatisch verzet, dit dient via de reguliere weg te gebeuren)
  • In/uit test zetten van uw systeem Afmelden van openstaande alarmen
  • Ontvangen van pushberichten voor lage prioriteitsmeldingen
  • (NB: Naast het versturen van het pushbericht wordt het alarm ook altijd via de reguliere weg aangeboden in de Securitas alarmcentrale, zodat, mocht u onverhoopt niet in staat zijn het alarm aan te nemen, u of uw contactpersonen alsnog via de afgesproken weg geïnformeerd worden)
  • Ontvangen van niet-alarm gerelateerde pushberichten

Heb ik met mijn installateurs ID-code en pincode ook toegang tot al mijn sites?

Nee, dit is een app voor eindgebruikers, niet voor installateurs. Voor installateurs is de MAS Mobile app beschikbaar.

Mijn ID-code staat geregistreerd als contactpersoon of bevoegde bij meerdere sites? Heb ik toegang tot al mijn sites?

Ja, na het inloggen van de app is een keuzescherm zichtbaar. Hieruit kan u de site/locatie selecteren die u verder wenst te raadplegen.

Ik ben mijn gsm kwijt geraakt/Mijn gsm is gestolen: hoe kan ik de app blokkeren?

Wij adviseren u direct contact op te nemen onze Service Desk, via e-mailadres control.room@securitas.be of op telefoonnummer 02 752 39 33. Geef hierbij aan dat u uw emailadres graag wil laten verwijderen uit de app. Houdt uw ID-code en pincode bij de hand ter identificatie.

 

Registratie

Ik heb te lang gewacht met het klikken op de activatielink in de email om mijn account te activeren. Wat kan ik nu doen?

Zolang het account nog niet geactiveerd is kan het registratie proces met hetzelfde emailadres nogmaals doorlopen worden.

De app geeft aan dat mijn ID-code en pincode niet correct zijn, terwijl ik zeker weet dat dit klopt!

U kunt hiervoor contact opnemen met control.room@securitas.be of u kan een nieuwe pincode/ ID code aanvragen.

Let op! In verband met veiligheidsoverwegingen zijn de volgende pincodes uitgesloten van gebruik in de app: 0000, 1111, 1234 of 4321. (Voordehandliggende en eenvoudige combinaties)

Kan het emailadres waarmee ik mezelf geregistreerd heb gewijzigd worden?

Indien u een ander emailadres heeft dient u zich met dat emailadres opnieuw te registeren en uw ID-code en PIN-code te koppelen aan uw nieuwe adres. Eventueel, voordat u dit doet, uw ID-code en PIN-code bij uw oude account verwijderen door in het Instellingen menu te kiezen voor ‘ID-code herstellen’.

 

Contacten

Mijn contactpersoon heeft meerdere telefoonnummers. Zijn deze ook zichtbaar in de app?

Nee, deze zijn niet zichtbaar. In de app is alleen het mobiele nummer, dat eerst gebeld moet worden, zichtbaar. Als er geen mobiel nummer bekend is wordt het te bellen nummer weergegeven.

Bij verschillende type alarmen heb ik verschillende contacten die gebeld moeten worden. Is dit ook zichtbaar in de app?

Nee, in de app is alleen de standaard belvolgorde zichtbaar. Wilt u een inzicht in uw persoonlijke procedures per type alarm? Neem dan contact op met Securitas Service Desk en vraag een overzicht van de procedures ter controle.

 

Home Screen

Ik zie alleen mijn oud systeem staan in het beginscherm, en niet mijn nieuwe kiezer (systeem), hoe komt dat?

In het beginscherm worden geen verschillende systemen getoond. Er staan alleen eventuele bijzonderheden. Indien er een omzetting heeft plaats gevonden (bijvoorbeeld migratie van analoog naar IP) zal de oude kiezer nog voor 7 dagen zichtbaar zijn als buiten gebruik. Hierna verdwijnt de melding. In het logboek is echter de nieuwe kiezer meteen zichtbaar. De app toont alle info per site.

Waarom zie ik geen schakelstand staan, of waarom zie ik alleen maar de schakelstand van één of enkele secties?

Op dit moment wordt in de app alleen de schakelstand getoond indien er bewaakte tijden (roosters) zijn, heeft u deze niet, dan worden er geen schakelstanden getoond. Wanneer u voor meerdere secties bewaakte tijden heeft, zal voor deze secties de schakelstand zichtbaar zijn, voor de secties die geen bewaakte tijden hebben is de schakelstand niet zichtbaar.

 

Logboek

Ik kan in het logboek niet zien wie er geschakeld heeft, klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Als het systeem doorgeeft wie er geschakeld heeft is dit zichtbaar in de app, echter dient hiervoor de regel in het logboek geopend te worden (klikken op de regel). In sommige gevallen geeft het systeem dit ook door als een aparte regel (CNF-info).

 

Push alarmen

Wat gebeurt er als ik of één van mijn contactpersonen niet in staat zijn het alarm via de app af te handelen?

U wordt dan gewoon conform de normaal geldende procedure gebeld door één van onze operatoren.

Wat gebeurt er als één van mijn contactpersonen het alarm al heeft afgemeld?

Wanneer u het pushbericht gelezen en gewist heeft en terugkeert naar de pagina met openstaande alarmen zult u zien dat er geen alarm meer open staat. In het logboek van de app kunt u vervolgens zien hoe laat en door wie het alarm is afgemeld.

Kan ik het ontvangen van push-notificaties ook uitzetten?

Ja, dit kunt u voor uzelf en alle contacten per contact en eventueel per site (indien u toegang heeft tot meerdere sites) uitzetten

Sommige lage prioriteitsmeldingen worden nu alleen maar op bepaalde tijdstippen doorgebeld, krijg ik daar nu midden in de nacht een notificatie van op mijn telefoon?

Nee, de alarmen in de app worden op dezelfde tijdstippen gepushed als waarop nu alarmen worden doorgebeld

Waarom worden alleen lage prioriteitsmeldingen gepushed?

Bij urgente alarmen willen wij u graag persoonlijk conform de met u afgesproken procedures informeren, eventueel zijn wij zo ook in staat direct hulpdiensten en/of surveillancediensten aan te sturen.

Moet ik de app open hebben staan om een alarm gepushed te krijgen?

Nee, alarmen worden altijd gepushed, ook als de app gesloten is. Als de app langer dan 10 minuten geleden gebruikt is moet u wel uw wachtwoord invoeren om het pushbericht te kunnen openen. Opgelet u dient de notificaties wel toe te staan in de instellingen.

 

Teststand

Kan ik ook bepaalde alarmen uitsluiten van de teststand, zoals bijvoorbeeld Overval of Brand?

Nee dat is niet mogelijk. Wilt u alleen bepaalde zones of type meldingen in test dan dient u hiervoor telefonisch contact op te nemen met onze Service Desk via het bij u bekende telefoonnummer of email adres.

Kan ik mijn systeem ook voor een bepaalde tijd in test zetten?

U kan geen timer zetten op de teststand. U dient uw systeem handmatig terug actief te plaatsen. Dit kunt u wel op ieder gewenst moment via de app.